A konferencia dióhéjban - sajtótájékoztató
Bionikai konferencia az Olasz Kultúrintézetben

A bionika a biológia és elektronika határterületein kibontakozó új iparág.
Orvos-biológiai eredményei az utóbbi években egyre látványosabbak: ilyenek például a beültethető elektronikus protézisek, a pacemakerek, a látást és hallást segítő intelligens eszközök. Ide tartoznak továbbá azok az új diagnosztikai módszerek, amelyeknek a segítségével az orvos a betegágy mellett, vagy akár távoli területeken végezhet méréseket, érzékelhet fertőző mikroorganizmusokat, betegségi állapotokat -- és mindezt az internetes kapcsolatok révén a legmélyebb, legmodernebb elemzési módszerekkel értékelheti ki.
Látványosan fejlődő terület például a lenyelhető mikrokamerák gyártása és alkalmazása, melyekkel a gyomor és a bélrendszer daganatait vizsgálják. Szintén fontos eredményt jelent azoknak a tenyérnyi elemző berendezéseknek a folyamatos fejlesztése, melyekkel a genetikai vizsgálatok a labortól függetlenül végezhetők el. Színes és dinamikus innovációs és tudományos területről van szó, amelyben kutatócsoportok, gyártók, forgalmazók versenyeznek, és van is miért: a terület termelési volumene hamarosan meghaladhatja a gyógyszerpiac forgalmát, amely pedig köztudottan a legnagyobbak között van a hitech piacok között. Ezen a területen rendezett konferenciát a budapesti Olasz Kultórintézetben Roska Tamás akadémikus és Marco Gilli professzor, a nagymultú Torinói Műszaki Egyetem rektora.
Az október 31-én rendezendő konferencián olasz és magyar kutatók számolnak be eredményeikről. Iván Kristóf csoportja a Pázmány Egyetemen mikrofluidikai módszereket fejlesz, melyek révén egy teljes, komplex orvosi laborvizsgálatot egyetlen, mikrocsip-méretű eszköz végezhet el. Alessandro Marcello trieszti munkacsoportja viszont genetikai vizsgálatokra szakosodik, olyan módszert fejlesztenek, melyekkel az ilyen vizsgálatok a legnehezebb körülmények között is elvégezhetők. Carlo Ricciardi torinói munkacsoroportja olyan mikromechanikai letapogató eszközökön dolgozik, melyekkel a betegségekre jellemző molekulák észlelhetők a szövetek felületén.

Mindezek az eredmények jelzik, hogy az olasz és magyar felsőoktatásban egyre nagyobb az érdeklődés a bionika iránt, hiszen ennek a hatalmas piaci értéket képviselő tudományterületnek mindeddig nem volt oktatási háttere. Ebben a tekintetben úttörő jelentőségű a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen létesített Bionikai szakirány, amelynek súlyát mutatja, hogy az egyetem Információ Technológiai Karát nemrégen nevezték át Információ Technológiai és Bionikai Karrá. Ennek a folyamatnak az elindítója Roska Tamás akadémikus volt, akinek kezeményezésére létesült a Pázmány Egyetemen az első európai bionikai mesterszak. E mesterszak sikerét mutatja, hogy hasonló oktatási program már a Szegedi Tudományegyetemen is elindult. Roska professzor szerint ennek a területnek az egyik pillérét az újszerű számítógépes architekturák alkotják, amelyekben egy hajdani szuperszámítógép teljesítménye már egyetlen csipben rendelkezésre áll. Ezek alkalmazásában a Pázmány Egyetem élen jár, diákjai maguk is terveznek és alkalmaznak ilyen technológiákat. A másik háttértudományi terület a bioinformatika, amely az újszerű adatok gyors és automatizált értelmezését állítja az új terület szolgálatába.
Olyan általános és nagy teljesítményű számítógépes programokat próbálunk kidolgozni, amelyekkel egy beteg adatait pillanatok alatt össze lehet vetni más páciensek adataival, illetve azok diagnózisaival, hogy ezáltal lerövidüljön a kutatás és a gyógyítás közötti távolság - mondja Pongor Sándor akadémikus, aki trieszti és budapesti kutatókból álló teammel együttműködve fejleszti a bioinformatika új módszereit.

Az együttműködés hálózata itt nem ér véget. A Pázmány Egyetem és a Semmelweis Egyetem közösen dolgozza ki a bionikai innováció új programját, melyben a két felsőoktatási intézmény kutatói és fejlesztői közös projekteket fognak indítani. Ezek révén kívánja megteremteni e két egyetem -- szövetkezve a bionikai terület hazai vállalataival -- egy új iparág hazai alapjait. A kilátások nagyon ígéretesek, hiszen a bionikai termékek piaci forgalma példátlan gyorsasággal növekszik, fontos tehát, hogy ehhez a folyamathoz hazánk időben csatlakozzon.


K��zeli