Prof. Pongor Sándor
Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ, Trieste és Pázmány Egyetem, Információ-technológiai és Bionikai Kar, Budapest
e-mail: pongor@icgeb.org
html

Pongor Sándor akadémikus, vegyészmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem). Kutatói pályáját az magyar Tudományos Akadémia Enzimológiai Intézetében kezdte, majd a Rockefeller és Cornell Egyetemeken töltött tanulmányútja után Gödöllőn, a Mezögazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban folytatta kutatásait. 1989 óta dolgozik Triesztben, az International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology kutatójaként, ahol az általa alapított Bioinformatikai és Fehérjeszerkezet Kutató csoport vezetője. 2002 óta vezeti az MTA SzBK Bioinformatikai csoportját. 2008 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. 260 tudományos közleménye és négy szabadalma van, két könyvet szerkesztett. A Harzing’s Author Impact Analysis (2013) szerint hivatkozásainak száma 5400 felett van, Hirsch indexe 37. Témája a bioinformatika és a fehérjekutatás. Jelenleg biológiai adatbázisokkal, az orvosdiagnosztika és az újgenerációs szekvenálás bioinformatikai módszereivel, a mikrobiális kommunikáció genomikájával és populációs modellezésével foglalkozik. Az Academia Europaea és az MTA tagja.

A bioinformatikában nevéhez fűződik az első nyilvános fehérjedomén adatbázis létrehozása, a DNS görbületének elörejelzésére szolgáló számítási módszer kisérletes alapon történő kidolgozása. A szakterület korai művelőjeként létrehozta Európában az egyik első és legismertebb bioinformatikai tanfolyamot. A fehérjékkel kapcsolatos kutatásai az enzim-szubsztrát és a fehérje-DNS kölcsönhatás szerkezeti hátterének felderítésére irányultak. Meghatározták az állati és rovar alfa-amiláz gátlási specifitása közti különbség szerkezeti okait. Ez gyakorlati szempontból is jelentős eredmény. Munkatársaival megtervezték és előállították az elsö olyan egyláncú represszor molekulát, amelyen modellezhetővé vált a DNS fehérjéhez való kötődése. A 90-es években megállapították, hogy a DNS molekula makroszkópikus görbülete érzékenyen változik az ion koncentráció hatására. Ez a felismerés egy hosszan tartó tudományos vita végére tett pontot. A fehérjekémia területén közremüködött az egyik legelsö oldható inzulin-készítmény fejlesztésében és szabadalmazásában. Sokan idézik a fehérjék és cukrok reakcióival foglalkozó munkáit.

Tudományszervezői tevékenységéből említhető az 1985 és 89 között időszak, amikor tudományos igazgatóként megszervezte a gödöllö MBK kutatási programját, kutatócsoportjait. E munka képzési programjában 50 frissen végzett kutatónak biztositottak többéves szakmai képzést, számítógépes és nyelvi oktatást. 1996-97 között az Európai Bioinformatikai Egyesülés, az EMBnet választott elnöke volt, késöbb több éven át az elnökség tagja. Több nemzetközi folyóirat bírálója, a Briefings in Bioinformatics, a Database és a Biology Direct (mindhárom Oxford University Press) szerkesztőbizottságának tagja, utóbbinál a bioinformatikai szekció társelnöke.

Témavezető a PPKE doktori iskolájában, a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Doktori Tskolájában és a trieszti ICGEB Molekuláris Biológia PhD iskolájában. A PPKE Informácis Technológiai és Bionikai Karán a bioinformatika tartárgyat oktatja, korábban Szent Györgyi profeszori ösztöndijasként oktatott a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg 7 PhD hallgató munkáját vezeti, irányitásával eddig 20 PhD dolgozat készült, ezeket az Open University, a Scuola Normale Superiore di Pisa, a trieszti SISSA, a Szegedi Tudományegyetem és a gödöllői Szent István Egyetem doktori iskoláiban védték meg a hallgatók.


Biomedical datamining: mapping abstract data on visual and/or logical structures. A biológiai, orvosdiagnosztikai adaok értelmezésekor absztrakt adatokat képezünk le vizuális és logikai struktúrákra.


K��zeli