MTA bioinformatikai bizottság

Tisztelt Kollegák, Kedves Bioinformatikusok!

Az MTA Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága eddig delegált tagokból állt. A tervek szerint átalakulunk Osztályközi Tudományos Bizottsággá, amely köztestületi tagokból fog állni, és amely habitus-vizsgálati, doktori ügyekben való véleményezésre is hivatott lesz. Az új bizottsághoz már lehet csatlakozni, ennek algoritmusát az MTA Biológiai Osztályának alábbi értesítése irja le.

Szeretettel várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy munkájukat legjobban a bioinformatika kifejezés irja le.

Pongor Sándor elnök, pongor@itk.ppke.hu
Tusnády Gábor titkár, tusnady.gabor@ttk.mta.hu

Fontos tájékoztatás az MTA Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületének létrehozásáról

Az MTA Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága 2018. augusztusi ülésén kezdeményezte, hogy a jövőben mint osztályközi tudományos bizottság kívánja folytatni munkáját.
A Biológiai Tudományok Osztálya a kérelmet – az érintett társosztályokkal egyetértésben – támogatta. Az osztály módosította osztályügyrendjét a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság megjelenítése céljából, melyet az Elnökség 2019. június 25-i ülésén jóváhagyott. Az új osztályügyrend az Elnökségi jóváhagyást követő naptól hatályos. Ezzel a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság létrejött.

A létrehozás jogi aktus a köztestületi tagság toborzásához. Mivel a köztestületi tagok 3 évente választják meg maguk közül a bizottság tagjait, a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság ténylegesen működni csak a következő, 2020-as őszi választás után tud majd, a választott bizottságával és az alanyi jogon bejelentkezett akadémikusokkal. Fontos kiemelni, hogy doktori ügyek tárgyalására is csak ezt követően lesz lehetősége.

Ugyanakkor fontos, többek között a 2020 őszén lezajló bizottsági választáshoz, hogy már most elkezdődjön a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottsághoz tartozó köztestületi tagság létrehozása, amely az alábbiak szerint zajlik:

• Aki jelenleg köztestületi tag tudományos vagy osztályközi tudományos bizottsághoz kapcsolódva, kérheti az átjelentkezését a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületéhez. Az átjelentkezésről az illetékes Osztály (VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; III. Matematikai Tudományok Osztálya; IV. Agrártudományok Osztálya; V. Orvosi Tudományok Osztálya) dönt.

Az átjelentkezési kérelem szabadon fogalmazott elektronikus levél, melyben szükséges feltüntetni a kérelmező jelenlegi bizottságát (mely tudományos bizottság területéhez kapcsolódik a köztestületi tagsága) és az átjelentkezés rövid indoklását. A kérelmet a koztestulet@titkarsag.mta.hu email címre legyen kedves eljuttatni. Az átjelentkezés előtt érdemes frissíteni a publikációs listát az MTMT felületén.

Az akadémikusok kivételével minden köztestületi tag csak egy tudományos vagy osztályközi tudományos bizottság köztestületébe kerülhet be választás útján, és csak ebbe az egy bizottságba választhat és választható.
Fentiek értelmében, ha Ön jelenleg egy tudományos bizottság választott tagja vagy köztestületéhez tartozik, az átjelentkezés jóváhagyásával a korábbi tud. bizottsági tagságát és köztestületi kapcsolódását, valamint az ottani szavazati jogát elveszíti.
A jelenlegi Bioinformatikai Osztályközi (még nem tudományos) Állandó Bizottság természetesen tovább működhet, amíg át nem adja helyét az új tudományos bizottságnak, annak megválasztása után 2020 őszén.

• Aki nem tagja az MTA köztestületének, köztestületi tagi felvételét az MTA honlapján keresztül, a https://mta.hu/hatteranyagok/jelentkezes-a-koztestuletbe-a-felveteli-elj... oldalon megadott eljárásrendet követve tudja kezdeményezni a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületébe. A felvételi kérelemről a Biológiai Tudományok Osztálya dönt.

A köztestületi felvételi és átjelentkezési kérelmeket az Osztályok 2020 februárjától folyamatosan tárgyalják majd a havi rendszerességű osztályüléseken.

Az áttekinthetőség kedvéért kérjük az emaileket a jelenlegi bizottságunk vezetőinek cc-zni,

Pongor Sándor elnök pongor@itk.ppke.hu, Tusnády Gábor titkár, tusnady.gabor@ttk.mta.hu